Правила проходження електронного анонімного тестування:

1.Натисніть напис «Кваліфікаційний іспит на право зайняття нотаріальною діяльністю. Електронне анонімне тестування».

2.Введіть ім'я входу та пароль, необхідний для реєстрації у системі.

3.Натисніть напис «Теоретична частина електронного анонімного тестування».

4.Підтвердіть початок тестування (з цього моменту розпочато відлік часу для тестів).

5.Серед переліку тестових питань пропонується декілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

6.У разі необхідності питання може бути пропущено, в такому випадку можна відповідати на нього пізніше. Час, який залишився на виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування, зазначається у правому верхньому куті.

7.Після виконання завдань теоретичної частини натисніть «Далі».

8.На екрані з'явиться інформація «Відповідь збережено» або «Відповіді ще не було». На даному етапі є можливість повернутися до теоретичної частини електронного анонімного тестування, натиснувши «Повернутися до спроби».

9.Якщо Ви закінчили виконання натисніть «Зберегти та завершити тестування» та підтвердіть завершення.

10.На екрані з'явиться інформація про результати тестування теоретичної частини із зазначенням витраченого часу, кількості набраних балів і вірності наданих відповідей.

11.В залежності від кількості набраних Вами балів на екрані з'явиться повідомлення.

12.Якщо Ви набрали менше 72 балів за теоретичну частину, електронне анонімне тестування автоматично припиняється системою та на екрані буде повідомлення «Ви не склали іспит на право зайняття нотаріальною діяльністю».

13.У разі набрання не менше 72 балів за теоретичну частину, Ви автоматично допускаєтесь системою до практичної частини електронного анонімного тестування. На екрані буде повідомленням «Ви допущенні до виконання практичної частини та Ваш код **** доступу до практичної частини». Запам'ятайте, будь ласка, код доступу та введіть його у вікні «Кодове слово тесту» після переходу за посиланням "Практична частина електронного анонімного тестування».

14.Після переходу за посиланням "Практична частина електронного анонімного тестування» натисніть «Почати тестування» та підтвердіть початок.

15.Введіть кодове слово тесту та натисніть «Далі» (з цього моменту розпочато відлік часу для практичної частини тестування).

16.Практична частина електронного анонімного тестування включає в себе: п'ять проектів нотаріальних документів та п'ять задач. Завдання практичної частини можуть виконуватись у довільному порядку.

17.На екрані з'явиться «Проект нотаріального документа». Виберіть із десяти запропонованих системою варіантів лише п'ять помилок змістового характеру у порядку розташування цих помилок у тексті документа. Після виконання натисніть «Далі».

18.На екрані з'явиться текст задач з описом конкретних казусів із нотаріальної практики. Виберіть один правильний варіант відповіді із п'яти запропонованих.

19.Після виконання практичної частини електронного анонімного тестування натисніть «Далі». На екрані зявиться інформація «Відповідь збережено» або «Відповіді ще не було». На даному етапі є можливість повернутися до практичної частини електронного анонімного тестування, натиснувши «Повернутися до спроби».

20.Якщо Ви закінчили виконання натисніть «Зберегти та завершити тестування» та підтвердіть завершення.

Для проходження електронного анонімного тестування перейдіть за посиланням «Розпочати тестування»

  


Тест складається з трьох частин, а саме:

І. перша частина тестового білету складається з 42 запитань, до кожного з яких додається два варіанта відповідей: «так» і «ні»; ІІ. друга частина тестового білету складається з 22 запитань, до кожного з яких надається перелік із 5 відповідей у формі тверджень. Одне твердження правильне, решта - неправильні.

ІІІ. третя частина тестового білету складається з 6 завдань, відповідь на кожне підзапитання має бути вибрана із заданого списку можливих відповідностей.

 

Перша частина вважається виконаною, якщо набрано не менше 29 балів.

 У цьому випадку особа автоматично допускається системою до другої частини тестування. На виконання першої частини відводиться 1 година.

Друга частина вважається виконаною, якщо набрано не менше 15 балів. У цьому випадку особа автоматично допускається системою до третьої частини тестування. На виконання другої частини відводиться 1 година.

Третя ІІІ частина вважається виконаною, якщо набрано не менше 4 балів. На виконання третьої частини відводиться 1 година.

На складення іспиту відводиться три години.

Особа вважається такою, що склала іспит, якщо вона успішно відповіла  на запитання усіх трьох частин тестового білету.

 даний курс призначений для отримання навичок в роботі з системами відеоконференцзв'язку, організації різноманітних за типом конференцій, використання додаткових можливостей та інструментів відеоконференцій.